Usługi księgowe


Oferujemy profesjonalne usługi księgowe w zakresie:

 • prowadzenia pełnej księgowości
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 
 • prowadzenia ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej
 • sporządzania miesięcznych deklaracji na podatek VAT i plików JPK
 • obliczania miesięcznych zaliczek na podatek PIT, CIT
 • sporządzania rocznych zeznań podatkowych
 • sporządzania informacji statystycznych dla GUS na podstawie posiadanych danych
 • rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Klienta, osób z nim współpracujących i pracowników, jak również sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i przekazywanie ich drogą elektroniczną do właściwych oddziałów ZUS
 • i pozostałe wyżej nie wynienione

Formularz kontaktowy